B00DU15MU4
B00DU15MU4

Amazon CL1130

(Certified Refurbished) Amazon Fire TV (Previous Generation - 1st)